Regulamin sprzedaży na stronie www.zooliday.pl

Dzień dobry!

Nazywamy się Marta Nieścierowicz i Aleksandra Jarośkiewicz, działamy wspólnie w Zooliday i jesteśmy twórcami E-Booka, który możesz kupić pod adresem https://www.zooliday.pl.

Znajdziecie nas też na Instagramie!

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze od godziny 9-18 pod adresem e-mail: kontakt@zooliday.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanej lektury i fantastycznych wyjazdów z czworonogiem!

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • E-book– e-book – produkt cyfrowy pt. „Dokąd jadą 4 łapy – 70 niezwykłych miejsc na urlop z psem i kotem”, „Trasy na 4 łapy – mazowieckie” oraz „Trasy na 4 łapy – łódzkie”, którego twórcą jest Sprzedawca,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Operator Płatności – operator płatności Przelewy 24 firma PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https:// www.zooliday.pl
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.zooliday.pl
 • Sprzedawca/Przedsiębiorca– Marta Nieścierowicz prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie pod firmą „Marta Nieścierowicz – Secureco”, ul. Białej Floty 2/2, 02 – 654, NIP: 748-138-95-28.
 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż E-booka oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci E-booka. Kupujący może kupić pojedynczego E-booka lub wszystkie E-booki dostępne na stronie.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z E-booka konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • standardowa przeglądarka plików PDF (np. AdobeReader),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  • rozmiar pliku: 45 MB – E- book „Dokąd jadą 4 łapy – 70 niezwykłych miejsc na wyjazd z psem i kotem”,40 MB – E – book „Trasy na 4 łapy – mazowieckie” oraz „Trasy na 4 łapy – łódzkie”
  • Wszystkie nasze E- booki są dostępne w jednym z najpopularniejszych formatów plików tekstowych PDF, który jest używany zarówno na komputerach jaki i urządzeniach mobilnych (telefon, tablet).
  • W przypadku nieotwierania plików PDF przez urządzenie mobilne z systemem Android należy: pobrać w sklepie Google aplikację do odczytywania plików np. Acrobat Reader, PDF Document Scanner lub otworzyć E-booka na dysku Google lub One Drive.
  • W przypadku nieotwierania plików PDF przez urządzenie mobilne z systemem IOS należy: pobrać w Apple Store aplikację do odczytywania plików np. Acrobat Reader lub otworzyć E-booka w aplikacji „Książki”
  • E -book „ Dokąd jadą 4 łapy – 70 niezwykłych miejsca na urlop z psem i kotem” dostępny jest w wersji EPUB, która jest uznawana za najlepszy format na e-czytniki i może się nie otwierać na tradycyjnym urządzeniu nie będącym czytnikiem.
  • Poziome rozmieszczenie tekstu oraz elementów na stronie sprawia, że format E- booka „Dokąd jadą 4 łapy – 70 niezwykłych miejsc na wyjazd z psem i kotem”najlepiej sprawdza się na urządzeniach wyposażonych w duże ekrany (tablet, komputer).
 1. W przypadku problemów z pobraniem e-Booka prosimy o kontakt na adres email: kontakt@zooliday.pl w dni robocze w godzinach od 9- 17.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zooliday.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 8. E- book jest wydany w języku polskim.
 • 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. E- book jest zabezpieczony wtyczką WooCommerce Watermark.
 • 4

Zakup E-booka

 1. W celu zakupu E-booka, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • kliknąć w przycisk „Zamów”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za E-book jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za E-book.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci E-booka uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku, gdyby z przyczyn technicznych pojawiły się jakiekolwiek problemy z pobraniem E-booka prosimy o kontakt na adres kontakt@zooliday.pl w dni robocze w godzinach od 9- 17. Postaramy się wyjaśnić problem oraz dostarczyć E-booka najszybciej jak to jest możliwe.
 6. W przypadku promocyjnej ceny E-booka Sprzedawca będzie pokazywał:                                                    a) cenę promocyjną produktu oraz                                                                                                                       b) poprzednią, najniższą cenę produktu (tzw. cenę przekreśloną).
 7. Kupujący będzie mógł sprawdzić najniższą cenę, jaka obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni przed promocją i dopiero od tej najniższej ceny będzie naliczana promocja.
 • 5

Udostępnienie E-booka

 1. Zakupiony E-book zostanie udostępniony Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego ściągnąć E-book.
 2. Zakupiony E-book zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 3. Kupujący dostaje możliwość ściągnięcia E-booka podczas jednego zakupu, dwukrotnie tak, aby mógł odczytywać plik, dla swojej wygody, na dwóch różnych urządzeniach.
 • 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Począwszy od 01 czerwca 2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01 czerwca 2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsument, przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą może wyrazić zgodę na odstąpienie od umowy zawartej ze Sprzedawcą wystarczy, że nie zaznaczy checkboxu, jednak w takim przypadku Konsument otrzyma produkt elektroniczny po upływie terminu do odstąpienia od umowy, czyli po 14 dniach.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres kontakt@zooliday.pl
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://https://zooliday.pl/formularz-odstapienie-od-umowy/jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu E-book wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli E-book ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę E-booka powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://zooliday.pl/formularz-reklamacyjny/jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może zgłosić do Sprzedawcy  reklamację w szczególności w przypadku, gdy:                            a) zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;                                                              b)w ciągu 2 (dwóch) godzin od dokonania zapłaty za Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Począwszy od 01 czerwca 2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy wyłącznie przez czas upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej ze Sprzedawcą. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę.
 7. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://zooliday.pl/polityka-prywatnosci. W przypadku bardziej szczegółowych pytań związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem elektronicznym – kontakt@zooliday.pl lub rodo@zooliday.pl
 • 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 10

Opinie

 1. Opinie na stronie internetowej sprzedawcy pochodzą od osób, które używały/kupiły produkt, a Sprzedawca weryfikuje czy wystawiający opinię rzeczywiście kupił lub używał tego produktu.
 2. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania nieprawdziwych opinii albo zniekształconych opinii w celu promowania produktów.
 • 11

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01 czerwca 2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku